Worker's Resort

 1. STYLE

  [July 28, 2020]

  Sự hỗ trợ nào cần cho người khuyết tật làm việc từ xa? 6 điểm quan trọng để có thể áp dụng được ngay

  Bài viết về cảm nhận khó khăn của nhân viên khuyết tật làm việc trong môi trường làm việc từ xa và tổng hợp 6 giải pháp …

 1. TECHNOLOGY

  [July 14, 2020]

  Tiêu chuẩn mới trong tuyển dụng nhân sự. 2 thay đổi khi ứng dụng AI và 3 điều người tìm việc cần chu…

  Tuyển dụng nhân sự đang dần thay đổi theo hình thức trực tuyến hóa và ứng dụng AI. Qua bài viết này chúng tôi sẽ giới th…

 2. CULTURE

  [June 30, 2020]

  Kỷ nguyên mà âm nhạc tại nơi làm việc cũng được lựa chọn theo cá nhân – Nhìn lại hiệu quả của…

  WR_Article list WR_Article list 100% 11 Cùng nhìn lại hiệu suất của BGM và công việc trong thời đại có thể vừa làm việ…

 3. FACILITY

  [May 26, 2020]

  6 Feet Office – văn phòng kiểu mới sinh ra trong thời đại chống dịch Covid-19, ý tưởng để giảm…

  Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm hình thức văn phòng thời đại "sống chung với Covid-19, sau dịch Covid-19…

 4. CULTURE

  [May 12, 2020]

  5 nguyên nhân dẫn tới “không thể làm việc nếu không đến văn phòng” – Hạn chế cản t…

  Tồn tại rất nhiều vấn đề khi thực hiện làm việc từ xa ví dụ như hoạch định phương hướng thực hiện hay trang bị môi trườn…

 5. STYLE

  [April 28, 2020]

  “Nguồn năng lượng” của những cuộc họp thực tế không thể có được thông qua những cuộc họp…

  Các họp đối mặt trực tiếp tạo được nhiều hứng thú vì có thể truyền tải được nhiều thông tin bằng "giao tiếp phi ngôn ngữ…

 6. CULTURE

  [April 14, 2020]

  6 quy tắc cần lưu ý khi chính thức áp dụng làm việc từ xa

  Hiện nay hình thức làm việc từ xa được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp. Bài viết này sẽ tổng hợp 6 nguyên tắc mà chúng tôi …

 7. CULTURE

  [March 31, 2020]

  Cách sử dụng hiệu quả thời gian ăn trưa – “Lunch and Learn” là gì?

  Có nhiều người thường vừa ăn trưa vừa xem internet tại văn phòng. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu "Lu…