Worker's Resort

About

“Văn phòng có cần thiết?”

Công nghệ phát triển cùng sự đa dạng hóa về phong cách làm việc và nguồn nhân lực thúc đẩy môi trường làm việc không ràng buộc về địa điểm ngày càng phổ biến.

Áp lực của việc đi lại làm việc, những không gian làm việc không hiệu quả, và hơn thế tốn kém chi phí thuê văn phòng cũng như chi phí duy trì.

Văn phòng liệu có thực sự cần thiết?

Giá trị của văn phòng từ đây sẽ có những thay đổi lớn.
Doanh nghiệp cần tạo ra những cơ hội cũng như những địa điểm khó thay thế.

Từ “Resort” trong tiêu đề của trang có ý nghĩa là “nơi vui chơi nghỉ dưỡng đông người tập trung”, “nơi cứu cánh”, “nơi thường xuyên lui tới”.

Giống như những địa điểm thăm quan, vui chơi nghỉ dưỡng hướng đến sự thỏa mãn hài lòng của khách hàng, văn phòng làm tăng mối gắn kết giữa người đi làm với doanh nghiệp.
Nhiệm vụ của doanh nghiệp là tiếp tục cung cấp địa điểm lui tới, nơi cứu cánh khi cần.

Thời gian làm việc trong suốt cuộc đời của một con người là khoảng 100,000 giờ.
Chúng tôi xây dựng trang này với mong muốn đưa mọi người tiếp cận với những điển hình văn phòng tiên tiến, những nhân vật đang làm việc tại đó, văn hóa doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích để triển khai Worker‘s Resort và góp phần mang lại hạnh phúc cho người làm việc.