Worker's Resort

 1. FACILITY

  [June 06, 2018]

  Kế hoạch mở rộng văn phòng của Airbnb

  Có rất nhiều văn phòng độc và lạ tại San Francisco – mảnh đất quy tụ những start up. Trong số đó phải kể đến Airbnb cung…

 2. FACILITY

  [September 05, 2017]

  4 đồ hữu ích để triển khai tư duy thiết kế

  Cụm từ “tư duy thiết kế” đang ngày càng phổ biến trên thế giới, số lượng các doanh nghiệp thông qua hình thức workshop đ…

 3. FACILITY

  [August 17, 2017]

  Những ví dụ sử dụng Huddle Room nâng cao hiệu suất làm việc của đội nhóm…

  Nếu chỉ thiết kế những không gian mở thoáng rộng thì vẫn chưa hẳn là đủ tạo ra sự hợp tác năng động, cũng như tạo ra một…

 4. FACILITY

  [June 27, 2017]

  Du nhập mô hình ABW vào doanh nghiệp, bắt đầu từ Hack…

  ABW dễ bị gộp chung với mô hình tự do chia sẻ chỗ ngồi giống nhau trong công ty tại đó mọi người có thể tự do chia sẻ vị…