Worker's Resort

Privacy Policy

Công ty cổ phẩn Frontier Consulting Việt Nam (sau đây được gọi là “công ty chúng tôi”) ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp mình cần phải sử dụng hợp lý tất cả các thông tin cá nhân có được trong quá trình vận hành trang thông tin này.

Liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ có đối sách an toàn hợp lý cũng như biện pháp xử lý đối với những nguy cơ như truy cập bất chính, đánh mất, tiêu hủy, làm giả, làm rò rỉ những thông tin cá nhân.
Liên quan đến việc sử dụng có mục đích thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng và xác nhận trước với khách hàng về việc chấp thuận cung cấp hay không, sau khi có được sự chấp thuận của quý khách hàng, chúng tôi sẽ sử dụng hợp lý trong phạm vi mục đích sử dụng, và có biện pháp phòng ngừa để thông tin được cung cấp không bị sử dụng ngoài mục đích.
Liên quan đến việc hợp tác chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trong trường hợp cần ủy thác một phần hay toàn bộ việc xử lý thông tin cá nhân thu thập được dựa theo khoản trên, hay trong trường hợp cần cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ lựa chọn bên thứ ba thỏa mãn tiêu chuẩn về năng lực bảo mật thông tin, và có đối sách quản lý bằng hợp đồng và các phương thức khác. Ngoài ra, công ty chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với trường hợp email hay yêu cầu tài liệu từ quý khách hàng không được gửi đến công ty chúng tôi do sự cố lỗi mạng.
Liên quan đến việc đính chính thông tin khách hàng, công ty chúng tôi sẽ xử lý nhanh khi có yêu cầu về việc công bố, đính chính hay xóa bỏ thông tin cá nhân sau khi xác nhận được yêu cầu đó xuất phát từ chính cá nhân liên quan.
Liên quan đến việc sửa đổi chính sách quyền riêng tư, công ty chúng tôi sẽ liên tục cải tiến hệ thống quản lý thông tin cá nhân song song với việc tuân thủ quy định pháp luật Nhật Bản liên quan đến thông tin cá nhân đang nắm giữ.
*Hỏi đáp thắc mắc
Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ bên dưới.
info.fcv@frontierconsul.net