Worker's Resort

 1. [Phỏng vấn Ông Primo Orpilla – Phần 3] Nơi làm việc luôn luôn thay đổi

  STYLE

  [June 27, 2017]

  [Phỏng vấn Ông Primo Orpilla – Phần 3] Nơi làm việc luôn luôn thay đổi…

  Phần 3 trong chuỗi bài phỏng vấn Ông Primo Orpilla – người đứng đầu Studio O+A sẽ đi sâu về sự biến đổi tổ chức của nhữn…

 2. 【Phỏng vấn Ông Primo Orpilla – Phần 2】Chìa khóa của thiết kế văn phòng tốt nằm ở người sử dụng

  STYLE

  [June 27, 2017]

  【Phỏng vấn Ông Primo Orpilla – Phần 2】Chìa khóa của thiết kế văn phòng tốt nằm ở người sử dụng…

  Phần tiếp theo trong cuộc phỏng vấn với ông Primo - người đứng đầu Studio O+A, chúng tôi dành nói về phương pháp để ngườ…