Worker's Resort

 1. TECHNOLOGY

  [July 14, 2020]

  Tiêu chuẩn mới trong tuyển dụng nhân sự. 2 thay đổi khi ứng dụng AI và 3 điều người tìm việc cần chu…

  Tuyển dụng nhân sự đang dần thay đổi theo hình thức trực tuyến hóa và ứng dụng AI. Qua bài viết này chúng tôi sẽ giới th…

 2. TECHNOLOGY

  [March 03, 2020]

  Thế hệ IoT tiếp theo có thể sử dụng trong văn phòng là gì?…

  IoT, chủ đề hot trong những năm gần đây được sử dụng để xây dựng smart office tiến hành thu thập dữ liệu, tự động phân t…

 3. TECHNOLOGY

  [July 23, 2019]

  Kunkun body – nỗ lực đối với vấn đề lớn nhất nơi công sở “Mùi cơ thể và hôi miệng của người khác”…

  Những vấn đề như mùi cơ thể của đồng nghiệp thường xảy ra tại nhiều văn phòng. Kunkun body được phát triển để trả lời ch…

 4. TECHNOLOGY

  [April 10, 2018]

  3 năm sử dụng triệt để công cụ “Trello” để quản lý tác vụ ! 3 điểm quan trọng khi đưa vào sử dụng…

  Môi trường làm việc trong thực tế có sự tham gia của rất nhiều thành viên cũng như rất nhiều dự án cùng chạy một lúc. Để…